Skip to main content

Då har årets koll av holkarna gjorts på vår bana. Alla bostäder har blivit inventerade och rensade. Jag hade en föraning om att det inte var lika många häckningar jämfört med föregående år. Det besannades efter inventeringen. Det var torrt i juni och de påverkade nog  produktionen av insekter, som är den huvudsakliga födan till de holkberoende fågelarterna.

I dag finns det 48 st holkar uppsatta. I år har vi sluppit förstörda holkar, då de större hackspettarna har lyst med sin frånvaro. Däremot häckade en Spillkråka i tallen framför greenen på 12:an. Spillkråkan verkar inte ge sig på holkarna. Tur är det då den stora fågeln skulle göra kaffeved av dem.

33 st holkar har varit besatta och det ger att 69,5% av holkarna var besatta av häckningar. Alla par lyckades inte få fram alla ungar. Jag hittade några stackare, som inte fick flyga fritt omkring banan. Hoppas ni också har observerat sädesärlorna, som häckar under taken vid klubbhuset. Dessa fåglar är ganska orädda och flyger orädda in i boet, även om det är folk runt omkring. De har fått fram ungar två ggr i sommar.

Arterna har bestämts utifrån bomaterial och kvarvarande ägg resp. döda ungar. Mesarnas bon och kvarvarande ägg har lika utseende, därav kan inte mestypen bestämmas. En nötväcka har häckat i år också. Nötväckan brukar försöka täcka igen ingångshålet med en massa lera. I nötväckans holk finns en stor lerkaka, vilket gör att jag kan bestämma arten.

 Vad har vi för nytta av alla holkarna? Fåglarna lever mest av insekter under för och högsommaren.  Som ex. så behöver en svartvit flugsnappare 2000 myggor/dag för att överleva. Det är klart bättre att fåglarna äter insekterna, än att de ska profitera av oss.

Att spela golf är inte bara ett slagande, utan det ger oss också en naturupplevelse. När ni spelar golf på vår fina bana, så titta er runt på omgivningens biologiska mångfald. Bilden ovan är tagen i slutet av augusti med hål 14 i bakgrunden.

Alla holkar är nu märkta med ett nummer i rött. Häckningarna sker oftast mellan 15 maj till 30 juli. Om någon ser vilken art som använder holkarna, så skicka tacksamt ett SMS till 070 375 37 07 eller kontakta mig på banan. Skriv holknummer och art.

// Larsa Jonsson  ”utnämnd av någon till holkansvarig” 😃😃😃

Leave a Reply

Denna sida ger dig kakor. Genom att fortsätta accepterar du att vi ger dig kakor.