Discgolf

På Storsjöbygdens DiscGolfCourse
spelar du för 65 kr/dag

Discgolf är en sport som växer explosionsartat och nya banor byggs hela tiden, antingen via ideellt arbetande klubbar eller via personer som driver en betalbana.

I dagsläget finns det närmare ungefär hundra discgolfbanor i Sverige. Det är stor variation mellan banorna när det gäller svårighetsgrad, banans utseende och skötsel men den geografiska spridningen sträcker sig imponerande nog ända ifrån Arjeplog i norr till Malmö i söder. För att vara med på listan ska banan ha minst nio hål med korgar.

För en djupare beskrivning av banorna, se gärna discgolfbanor.se eller gör ett besök på Svensk Discgolf