Skip to main content

Rapport från häckningar i holkarna runt golfbanan Storsjöbygdens golf 2022.

Den 5 sept. inventerades holkarna på vår bana. 46 holkar finns nu uppsatta plus två knipholkar. Under säsongen har två familjer st. Hackspett  ”roat” sig med att hacka hål i ett stort antal holkar. Nu är nya holkar uppsatta och några har reparerats. Orsaken till hackspettens tilltag är födosökande. Spetten lyssnar sig till ljud under sök av föda. Den lever på bl.a. på insekter, dess larver, fågelungar, ägg, frö och nötter.

Arterna har bestämts utifrån bomaterial och kvarvarande ägg resp. döda ungar.

31 holkar var besatta. Övriga bostäder var tomma och skadade. Endast 3 hela holkar var tomma. Av de 31 holkarna häckade mesar. Högst sannolikt är det bara blåmesar och talgoxar. Mesarnas bon och kvarvarande ägg har lika utseende, därav kan inte mestypen bestämmas. I 4 av holkarna häckade svartvit flugsnappare. Intressant är att nötväckan häckat i en holk på vår bana. Arten har blivit allt vanligare norrut i vårt land.

Ovanligt många icke kläckta ägg hittades i redena. Flugsnapparna har minskat sedan i fjol med 50%. En orsak torde vara att det var kyligt i juni och mindre mängd insekter fanns för att föda upp ungarna.

Vad har vi för nytta av alla holkarna? Fåglarna lever mest av insekter under för och högsommaren.  Som ex. så behöver en svartvit flugsnappare 2000 myggor/dag för att överleva. Det är klart bättre att fåglarna äter insekterna, än att de ska bita oss.

Att spela golf är inte bara ett spelande, utan det ger oss också en naturupplevelse. När ni spelar golf på vår fina bana, så titta er runt på omgivningens biologiska mångfald.

Alla holkar är nu märkta med nummer. Om någon ser vilken art som använder holkarna, så skicka tacksamt ett SMS till 070 375 37 07 eller kontakta mig på banan

Larsa Jonsson  ”utnämnd av någon till holkansvarig” 😃😃😃

Läs mer:

Larsas holkäventyr

BirdLife Sverige, den nationella fågelföreningen

https://birdlife.se/

Leave a Reply

Denna sida ger dig kakor. Genom att fortsätta accepterar du att vi ger dig kakor.