Lokala Regler

Lokala regler utöver de allmänna regler vid golfspel från Svenska Golfförbundet. Gäller tills vidare.

18-hålsbanan

Bokningsbar via Min Golf

LOKALA REGLER OCH TÄVLINGSVILLKOR 2021 FÖR STORSJÖBYGDENS GOLFKLUBB

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1–3 samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER
Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid kansliet och på hemsidan (www.sbgolf.se).
Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till Modell för lokal regel, se Spel och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

Out of bounds (Regel 18.2)

 1. 1. Hål 1,2,4,8,10,11,12,14,15.

 Pliktområden (Regel 17)

 1. 1. På de hål som bara är definierat på en sida är pliktområdet oändliga

 1. Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden
  a) Bollen träffar kraftledning
  1. Om det är känt eller så gott som säkert att en spelares boll träffade en kraftledning under spelet av hål 11 räknas inte slaget. Spelaren måste spela en boll utan plikt från där det föregående slaget slogs (se regel 14.6 för vad som ska göras).

 1. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål
  a) Mark under arbete
  1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
  2. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.
  3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
  4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
  5. Stora eller hårda myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt regel 16.1.
 2. b) Oflyttbara tillverkade föremål
  Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.
 3. c) Organiska föremål
  Bunkerunderlag och bunkerkanter av konstgjort material som är i sin avsedda placering.

 1. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet
  a) Sätt att avbryta och återuppta spelet
  1. Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger).Plikt se Regel 5.7b.
  Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

 1. Green (Regel 13)

 Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar:

 • spelaren,
  ● klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller
  ● ett djur definierat som ett löst naturföremål (t ex maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort).

Då räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger. 

TÄVLINGSVILLKOR
Tillfälliga tävlingsvillkor för en enskild tävling finns angivna på tävlingsinbjudan.
Därutöver gäller följande tävlingsvillkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling.

 1. Anmälan, avanmälan, återbud
  Anmälan görs i Min Golf. Anmälningstidens utgång visas i Min Golf. Vid överanmälan görs uttagning av deltagare i anmälningsordning. Avanmälan görs i Min Golf före anmälningstidens utgång. Efter anmälningstidens utgång kan endast återbud lämnas om en spelare inte avser att delta. En spelare som är uttagen till en tävling är skyldig att betala anmälningsavgift såvida inte godtagbara skäl för återbud föreligger. Spelare som utan avanmälan eller utan att lämna återbud uteblir från start i tävling har gjort sig skyldig till uteblivande från tävling. För rekommenderade fullständiga tävlingsvillkor se Spel- och tävlingshandboken 8.3.

 1. Vid Slaggolf gäller max hålets par plus 5 slag.

 1. Tee
  I klubbens tävlingar spelas från tee 57 48 42 , spelare 75 år och äldre får välja tee
 2. Avgörande vid lika resultat (Regel 3.3a)
  I slagspel med handicap görs särskiljning i första hand enligt spelhandicapsmetoden, i andra hand den matematiska metoden och i tredje hand lottdragning. I slagtävling utan handicap sker särskiljning av vinnare genom särspel hål för hål. Övriga placeringar sker enligt den matematiska metoden.
 3. Scorekortsinlämning (Regel 3.3b)
  Om inte annat föreskrivs i villkor för en tävling ska scorekortet lämnas i kansliet. Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat kansliet med båda fötterna.
 4. Prisutdelning
  Vid tävling, om pristagaren inte är närvarande, tar klubben undan priser till plats 1-3, i respektive klass.
 5. Resultat – tävlingen officiellt avslutad
  När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

Beslutade av Storsjöbygdens Tävlingskommitté 2021-05-24