Skip to main content

Lokala Regler

Lokala regler utöver de allmänna regler vid golfspel från Svenska Golfförbundet. Gäller tills vidare.

18-hålsbanan

Bokningsbar via Min Golf

Lokala Regler

Lokala regler utöver de allmänna reglerna vid golfspel från Svenska Golfförbundet. De lokala reglerna gäller tills vidare.

18-hålsbanan

Bokningsbar via Min Golf

LOKALA REGLER OCH TÄVLINGSVILLKOR FÖR STORSJÖBYGDENS GOLFKLUBB.

 

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1–3 samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:

 

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER
Tillfälliga lokala regler finns att läsa på anslagstavlan vid kansliet och på hemsidan (www.sbgolf.se).
Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel hänvisas till Modell för lokal regel, se Spel och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.

 

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Allmän plikt är förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel.

 

Out of bounds (Regel 18.2)

 1. Hål 1, 2, 4, 10, 11, 12, 14 och15.

 

 Pliktområden (Regel 17)

 1. På de hål som bara är definierat på en sida är pliktområdet oändligt.

 

 1. Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden
  a) Bollen träffar kraftledning

Om det är känt eller så gott som säkert att en spelares boll träffade en kraftledning under spelet på hål 11 räknas inte det slaget. Spelaren måste spela en boll utan plikt från där det föregående slaget slogs (se regel 14.6 för vad som ska göras).

 

 1. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål
  a) Mark under arbete
  1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
 2. Områden definierat av blåvita pinnar är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.
 3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
 4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
 5. Myrstackar på spelfältet räknas som mark under arbete.

Lösa naturföremål som får tas bort enligt regel 15.1.

 

 1. b) Oflyttbara tillverkade föremål
  Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.

 

 1. c) Organiska föremål
  Bunkerunderlag och bunkerkanter av konstgjort material i sin avsedda placering.

 

 1. Förfarande vid dåligt väder och avbrott i spelet
  a) Sätt att avbryta och återuppta spelet
  Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler upprepade gånger. I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler upprepade gånger. Plikt se Regel 5.7b.
  Anmärkning: När spelet har stoppats på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

 

 

 1. Droppruta hål 8

Dropprutan är avsedd att användas när bollen skär hindret före rutan.

Skär bollen framför rutan droppas bollen vid skärningspunkten.

 

 

Det är inte tillåtet att använda Rangebollar vid spel på banan.

 

 

TÄVLINGSVILLKOR
Tillfälliga tävlingsvillkor för en enskild tävling finns angivna på tävlingsinbjudan.
Därutöver gäller följande tävlingsvillkor för alla tävlingar på klubben, om inget annat bestämts för en enskild tävling.

 

 1. Anmälan, avanmälan, återbud

Anmälan görs i Min Golf. Anmälningstidens utgång visas i Min Golf. Vid överanmälan görs uttagning av deltagare i anmälningsordning. Avanmälan görs i Min Golf före anmälningstidens utgång.

En spelare som är uttagen till en tävling är skyldig att betala anmälnings-avgift såvida inte godtagbara skäl för återbud föreligger. Spelare som utan avanmälan eller utan att lämna återbud uteblir från start i tävling har gjort sig skyldig till uteblivande från tävling. För rekommenderade fullständiga tävlingsvillkor se Spel- och tävlingshandboken 8.3

 

 1. Hund på banan

Det inte tillåtet att medföra hund vid tävling.

 

 1. Vid Slaggolf gäller max hålets par plus 5 slag.

 

 1. Tee
  I klubbens tävlingar får herrar 70+ välja att spela från tee 57 alternativt tee            Damer 70+ får välja att spela från tee 48 alternativt tee 43.

 

 1. Avgörande vid lika resultat (Regel 3.3a)
  I slagspel med handicap görs särskiljning i första hand enligt spelhandicapsmetoden, i andra hand enligt den matematiska metoden och i tredje hand med lottdragning. I slagtävling utan handicap sker särskiljning av vinnare genom särspel hål för hål. Övriga placeringar sker enligt den matematiska metoden.

 

 

 1. Scorekortsinlämning (Regel 3.3b)
  Om inte annat föreskrivs i villkoren för en tävling ska scorekortet lämnas in till kansliet. Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat kansliet med båda fötterna.

 

 

 1. Prisutdelning
  Om pristagaren inte är närvarande vid prisutdelningen tar klubben undan priser till plats 1–3 i respektive klass.

 

15.Resultat – tävlingen officiellt avslutad
När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

 

 

Beslutade av Storsjöbygdens Tävlingskommitté 2023–05

Denna sida ger dig kakor. Genom att fortsätta accepterar du att vi ger dig kakor.